Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitimi, 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde “Süs Nebatları Şubesi” olarak başlamıştır. 1946 yılında Ankara Üniversitesi’nin kurulması ile üniversitenin 6 fakültesinden biri olan Ziraat Fakültesi’nin “Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü” olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmiştir. Çevre ve peyzaj araştırmalarına artan ilgi sonucu 1968 yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ziraat Fakültesi’nin 10 bölümünden biri olarak kurulmuş ve 1973 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Türkiye’de peyzaj mimarlığı eğitiminin başladığı ilk eğitim kurumu olarak AÜZF Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2018 yılı boyunca devam edecek olan ve bir dizi söyleşi, sergi, konser, belgesel sunumları ve 50.Yıl Kutlama Günü’nden oluşan “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ” programını aşağıda sunmaktadır.

Değerli katılımlarınız ile renkli, zengin ve keyifli bir etkinlik yılı geçirmek dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN

AÜZF Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak, “Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 50.yılı” kapsamında 2018 yılı boyunca devam edecek “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin ilki 26/02/2018 tarihinde gerçekleşecek olan söyleşi ve sergi açılışıdır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak, “Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 50.Yılı” kapsamında 2018 yılı boyunca devam edecek “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin ikincisi 19/03/2018 tarihinde gerçekleşecek olan sergi açılışı olup, duyurusu aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin üçüncüsüne ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ” kapsamında 29 Mart 2018 Perşembe günü gerçekleştireceğimiz belgesel gösterimine ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin altıncısına ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin yedincisine ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin sekizincisine ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin dokuzuncusuna ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin onuncusuna ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin on birincisine ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin on ikincisine ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin on üçüncüsüne ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin on dördüncüsüne ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin on beşincisine ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin on altıncısına ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin on yedincisine ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin on sekizincisine ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin yirmincisine ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin yirmi birincisine ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin yirmi ikincisine ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin yirmi üçüncüsüne ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin yirmi dördüncüsüne ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin yirmi beşincisine ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak düzenlediğimiz “PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNİN 50. YILI ETKİNLİKLERİ”nin yirmi altıncısına ait duyuru aşağıda yer almaktadır.

Katılımlarınızı bekler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.