Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü akademik ve bilimsel faaliyetleri; 13 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisinden oluşan güçlü bir kadro tarafından yürütülmektedir.