Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü akademik ve bilimsel faaliyetleri; 12 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 9 araştırma görevlisinden oluşan güçlü bir kadro tarafından yürütülmektedir.