Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Anabilim Dalımız Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuran öğrencilerin mülakatları sırasında çalışmayı istedikleri öğretim üyesinden referans mektubu getirmeleri ve bu referans mektupları ile sınava girmeleri gerekmektedir.

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı referans mektubuna ulaşmak için tıklayınız.

Anabilim Dalımıza ilk defa ders kaydı yaptıran Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programı öğrencilerinin ders kayıt formları, resmi olarak henüz atanmamış danışmanları tarafından paraflanmadan Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalanmayacaktır.

Anabilim Dalımızda Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans/Doktora eğitimini sürdüren öğrencilerin her dönem iki seminere (birisi tez jürisi ya da dönem projesi sunumu da olabilir) katılmaları ve aşağıdaki linkte yer alan formu doldurarak Anabilim Dalı öğrenci işlerine teslim etmeleri zorunludur.

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı sunum izleme formuna ulaşmak için tıklayınız.

Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu’nun 11.11.2015 tarih ve 83 sayılı toplantısında alınan ve aşağıda belirtilen 6 nolu karar gereği, 2016 Ocak ayı başından itibaren Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunma Jüri önerileri yapılırken tezlerin öğretim üyelerince Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından mail ile (kutuphane@ankara.edu.tr) alacakları bir şifre ile tarama programlarına girerek taratılması ve diğer yayınlarla benzerliğinin %30’ dan fazla olmamak üzere tarama raporlarının diğer evraklarla beraber Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

KARAR NO: 6– YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN İNTİHAL YÖNÜNDEN TARANMASI KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ.

Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin tez savunma jüri önerisi yapılmadan önce, intihal yönünden tarama yapılarak diğer yayınlarla benzerliğinin %30’dan fazla olmaması ve bu konuda alınan tarama belgesinin jüri önerisi ekinde, Enstitüye gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Uygulama 2016 yılı başından itibaren yapılacaktır.