Lisansüstü jürilerin ve bölüm akademik kurullarının yapıldığı toplantı salonumuz, toplam 17 kişi oturma kapasitesine sahiptir.