VİZYONUMUZ

Eğitim ve araştırmada öncü olmak, ulusal ve evrensel gelişmelere koşut gündem yaratmak, toplum ve sektörle daha güçlü ilişkiler kurmaktır.

MİSYONUMUZ

Ulusal ve evrensel düzeyde gereksinimlere uygun;

  • Nitelikli peyzaj mimarları yetiştirmek,
  • Araştırmalar yapmak ve yaygınlaştırmak,
  • Toplum ve sektörle ilişkileri daha güçlendirerek bilinç düzeyini arttırmaktır.

Eğitim misyonu: Birey, toplum ve ekoloji gereksinimlerine uygun işlevsel, estetik ve sürdürülebilir peyzajları planlayan, tasarlayan, sürekliliğini koruyan, geliştiren ve yöneten peyzaj mimarları yetiştirmektir.

Araştırma misyonu: Bilimsel ve mesleki değere sahip proje sayılarını artırmak ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası kapsamda yaygınlaştırmaktır.

Uluslararası ilişkiler misyonu: Mesleki konularda uluslararası kuruluşların faaliyetlerine bölümümüzün katılımını sağlamak ve bilgi paylaşımı ve iş birliği ortamı yaratabilmek için uluslararası projeler geliştirmektir.

Toplum ve sektörle ilişkiler misyonu: Toplumsal boyutta yaşam boyu eğitim olanaklarını sağlayarak, toplum ve sektörle olan ilişkileri güçlendirmek, sosyal yaşama ve mesleki sektöre güncel bilgi ve teknolojiyi aktarmak ve doğal ve kültürel peyzaja olan duyarlılığı sağlamaktır.